Hlavn strnka    Vyhadvanie       Homepage    Registrcia   Prihlsenie
Rubriky
Tutorily
Recenzie
Rzne
Vyhadvanie
Odkazy
lenovia
Download
FRUM
IRC kanl
IRC web klient
GALRIA
Tutorily na XSI
RSS
Registrcia
Diskusn boardy
 • The lambda
 • Mapping
 • Modeling
 • Coding
 • Half-Life

 • Najnovie lnky
  Automatická textová správa
  Vocko Tutoril
  07.06.2009 : 11:02:12
  V tomto tutoriále si spravíme automatickú textovú správu, ktorá sa prehraje vždy s nejakým zvukom.
  Kompilovanie SDK aj na VC++ .Net 2003
  Vocko Tutoril
  10.05.2009 : 10:46:16
  Kto by si chcel pod¾a tutoriálov tu na lambde nieèo prida do kódu, stretne sa s problémom, neskompiluje to.
  Env_mirror alebo zrkadlenie modelov
  Vocko Tutoril
  24.04.2009 : 18:49:30
  Tutoriál na zrkadlenie tu už je, ale èo ak chceme odráža i modely? Na tom nám poslúži entita env_mirror, ktorá sa nachádza iba v Spirite 1.4 alebo novšej verzii.
  HL2 : Obloukový prùchod
  R4z0r Tutoril
  01.05.2008 : 05:48:46
  Dnes si ukážeme zpùsob, jak vytvoøit elegantní obloukový prùchod, bez nutnosti používat øezání geometrie brushem...
  Pridanie zoomu do mp5
  NICKSss Tutoril
  03.03.2008 : 18:55:16

  No,dnes si povieme ako prida zoom na mp5-ku namiesto granátu.
  Pridanie mp3 do spiritu
  NICKSss Tutoril
  02.03.2008 : 20:55:09

  Návod na pridanie mp3 do Half-Life 1 alebo Spirt 1.2,otestované na verzii 1.2.

  Asi už mate zbrane add-ons vo Spirite 1.2 a nechcete prejst na ver.1.4 lebo všetko stratite

  pre Mp3... Na internete som našiel návody pre HL1 a po anglicky ktoré po skompilovani

  fungovali asi takto : Aplikácia HL.EXE Neodpovedá...
  *locus
  Deli Tutoril
  22.02.2008 : 20:13:47
  Pre niektorých mapperov neznámy pojem, ale pre niektorých ve¾mi úèinná pomôcka.
  Vïaka tomuto príspevku sa vám posnažím priblíži tajomstvá jednej z najväèších zbraní spiritu.
  Spirit of Half-Life - Predstavenie
  Wizz Tutoril
  27.10.2007 : 08:52:04
  Predtým než sa pustíte do èítania, chcel by som Vás upozorni že èlánok už nemusí by 100% aktualny. Èlánok som totiž napísal ešte za svojich mladých èias - 13. júna 2004, èo je viac ako tri roky. Zverejni som sa ho rozhodol po nátlaku a výhražkach ostatných redaktorov
  Letecké nálety pomocou func_mortar_field
  Dragoo
  [06.05.2004 : 19:46:00] 103 Tutoril
  tan : 2891
  Priemern znmka : 1.67

  Tak ako to funguje???

  Celý systém navzdory tomu ako zložito vyzerá z pohladu hráèa je vlastne ve¾mi jednoduchý. Nad uzemie, na ktorom má by letecký utok sa v mape dá pevná entita func_mortar_field. Ïalej sa niekde vytvorí zadávacia obrazovka na súradnice pre letecký útok a ovládací panel. Aj ked veèšinou býva obrazovka naležato, v príkladovej mape tohoho tutorialu je zavesená na stene. To nie je žiadna veèšia komplikácia a dohodnime sa, že aj Vy si spravíte obrazovku zavesenú na stene. Na zadávacom paneli v tomto tutoriale sú dve ventily a jedno tlaèítko na spustenie leteckého útoku. Jedným ventilom sa ovláva jedna súradnica, napr X-ová a druhým Y-ová. Tieto súradnice sú predané entite func_mortar_field a po zmaèknutí tlaèítka zaène letecký útok na tieto súradnice.

  Takže èo teraz???

  Vytvorte si veèšiu arénu a nejakú tú budovu. Do tejto budovy dáme ovládanie leteckého útoku. V budove spravte zadávaciu obrazovku súradnís ZAVESENÚ NA STENE. Na tabuly vytvorte dve tenke brushe s rozmermi 1x1x/<šírka obrazovky>. Niekte pred tabulu dajte ovládací pult, a na neho nehaké tlaèítko a dve ventily (napr. Red Wheel z Usable Objects). Takisto dajte nad mapu, do znaènej výšky, entitu func_mortar_field (pevná entita).
  Malá schéma:
  Ventil
  (koleso na súradnice)
  =>func_mortar_field
  (name od ventilu do
  vlastnosti X Controller
  func_mortar_fieldu)
  =>
  objekt ukazatela súradnice
  (momentary_door)

  Vlastnosti entity func_mortar_field:
  Name: meno entity
  Spread Radius: priemer dovolenej odchylky striel od zadaných súradníc
  Repeat Count: poèet bômb, ktoré "lietadlo" zvrhne na cie¾
  Targeting: spôsob zameriavania súradníc (zoznam: Table, Activator, Random)
  X Controller: x-ová súradnica cie¾a
  Y Controller: y-ová súradnica cie¾a


  Tvorba func_mortar_field

  Takže, najskôr si spravíme ventily a tlaèítko.
  Nastavenie tlaèítka (func_button):
  Target: mortar


  Nastavenie ventilov (momentary_rot_button):
  Name: Xcontrol
  Target: laserX
  Speed: 50
  Distance (deg): 360


  Name: Ycontrol
  Target: laserY
  Speed: 50
  Distance (deg): 360


  Nastavenie ukazatelov súradníc (momentary_door):
  Name: laserX
  Render Mode: Texture
  FX Amount (1 - 255): 128
  Lip: výška zadávacej obrazovky v unitoch


  Name: laserY
  Render Mode: Texture
  FX Amount (1 - 255): 128
  Lip: šírka zadávacej obrazovky v unitoch


  A koneène nastavenie func_mortar_fieldu:
  Name: mortar
  Spread Radius: 64
  Repeat Count: 4
  Targeting: Table
  X Controller: Xcontrol
  Y Controller: Ycontrol

  Tak a je to hotové!!!

  PS: V príkladovej mape je aj textúra, ktorú treba prida do adresára Valve.

  SBORY KU LNKU :

  BODOVANIE LNKU
  Boduje sa ako v kole (1- vborn, 5-zl)
         

  Priemern znmka : 1.67
  Hlasovalo : 6

  KOMENTRE KU LNKU
  Poet komentrov ku lnku : 5

  1. Choosen
  [07.05.2004-18:41] 183
  Díkes za tendle tutoriál. Fuckt mi to pomohlo. Geniální nápad (a to jsem si až doteïka myslel, že je mám jen já..
  Ale nechápu jednu vìc. Jak mám nebo spíše PODLE ÈEHO SE VOLÍ LIP U TÌCH TYÈEK, KERÉ ZADÁVAJÍ SOUØADNICE... :???

  2. Dragoo Admin
  [07.05.2004-21:03] 187
  Odmeraj si jednotlivé rozmery tabule (výška, šírka) a odèítaj od nich rozmery lasera (hrúbku), tú je tuším treba odèíta dvojnásobne, teda LIP = šírka tabule - 2 * hrúbka laseru

  3. Jackar Admin
  [07.05.2004-22:05] 189
  dobre, len na moj fkus moc zjednodusene. Nojo, to ja musim vsetko okecat

  4. Viking Redaktor
  [20.07.2007-09:39] 2703
  Hej este si pamatam jak som sa s tymto piplal do jednej CS mapy a potom som zistil ze v CSku to hadze flashbangy to ma vedelo fajne na***at

  Ak zrazu zmizli tvoji nepriatelia, znamená to, že si màtvy.

  5. Choosen
  [20.07.2007-14:24] 2704
  Jaaj , to už je víc jak 3 roky , co sem to tu komentoval ? Ten èas leí

  Pre pridvanie komentrov muste by prihlsen
  Pokia ete nieste zaregistrovan, mete tak urobi TU

  Vyhadvanie

  Rozren vyhadvanie

  AREA 42
  Hlka
  Aj moj komp uz ma alergii na slovo Acer, vzdy kdyz to nekdo napise , tak mi pohasne obraz, DVD Rom se vysune tak rychlo ze tocici se DVD leta po pokoji jak urvana cirkularka a naskoci hlaska neco o prehrati systemu...

  J.D.Skalpel @ ICQ with Jackar

  Starie hlky >> Komentre >>

  Anketa
  Bavi vas aj moding inych hernych zanrov ako FPS ?

  1.Ano, strategie [29%]

  2.Ano, RPG [22%]

  3.Ano, sportove hry [27%]

  4.Nie, ine ako FPS neriesim [23%]

  Spolu hlasovalo : 4040
  Starie ankety >>

  Najtanejie
  1.Atomová bomba ako v crossfire (30169x)
  2.HL2: První kroky (29377x)
  3.Counter-Strike entity (21565x)
  4.Half-Life: Padlé Mìsto demo - Recenze (19622x)
  5.Pozadie pomocou textúry sky (17874x)
  On-Line
  Tieto strnky si prve ta 1 lovek.
  Sponzor webu
  Spriatelen weby
  Ikona na náš web
  Preklady hier, mapy do Half-life a CS, chat a mnoho ïalšieho
  Filmový svet pod lupou
  ceskemody.cz
  HL Zone
  Vše o HL2
  Scifi-guide.net
  Mappersky portal zaoberajuci sa hramy ako CoD1, MoH:AA ci SourceSDK HL2 ale aj mnohymi dalsimi ...
  Nosferatu - novy Slovensky mod o upiroch
  Terrorist attack mod do HL
  PSP novinky, forum, download
  AirSoft Team AlfaCommandos Bratislava
  ICQ - Lamerz bar
  V zujme ochrany duevnho zdravia redaktorov tu u viac ICQ panel nenjdete :P

  Vsledky vaeho snaenia sa mete njs na lamz.thelambda.sk ...

  Vetky texty publikovan na tchto strnkach s majetkom thelambda.sk alebo ich autorov.
  (C) 2003-2006 thelambda.sk VSETKY PRAVA VYHRADENE
  www.TheLambda.SK Enter RS
  Strnka bola natan za 0.74 seknd.