Hlavn strnka    Vyhadvanie       Homepage    Registrcia   Prihlsenie
Rubriky
Tutorily
Recenzie
Rzne
Vyhadvanie
Odkazy
lenovia
Download
FRUM
IRC kanl
IRC web klient
GALRIA
Tutorily na XSI
RSS
Registrcia
Diskusn boardy
 • The lambda
 • Mapping
 • Modeling
 • Coding
 • Half-Life

 • Najnovie lnky
  Automatická textová správa
  Vocko Tutoril
  07.06.2009 : 11:02:12
  V tomto tutoriále si spravíme automatickú textovú správu, ktorá sa prehraje vždy s nejakým zvukom.
  Kompilovanie SDK aj na VC++ .Net 2003
  Vocko Tutoril
  10.05.2009 : 10:46:16
  Kto by si chcel pod¾a tutoriálov tu na lambde nieèo prida do kódu, stretne sa s problémom, neskompiluje to.
  Env_mirror alebo zrkadlenie modelov
  Vocko Tutoril
  24.04.2009 : 18:49:30
  Tutoriál na zrkadlenie tu už je, ale èo ak chceme odráža i modely? Na tom nám poslúži entita env_mirror, ktorá sa nachádza iba v Spirite 1.4 alebo novšej verzii.
  HL2 : Obloukový prùchod
  R4z0r Tutoril
  01.05.2008 : 05:48:46
  Dnes si ukážeme zpùsob, jak vytvoøit elegantní obloukový prùchod, bez nutnosti používat øezání geometrie brushem...
  Pridanie zoomu do mp5
  NICKSss Tutoril
  03.03.2008 : 18:55:16

  No,dnes si povieme ako prida zoom na mp5-ku namiesto granátu.
  Pridanie mp3 do spiritu
  NICKSss Tutoril
  02.03.2008 : 20:55:09

  Návod na pridanie mp3 do Half-Life 1 alebo Spirt 1.2,otestované na verzii 1.2.

  Asi už mate zbrane add-ons vo Spirite 1.2 a nechcete prejst na ver.1.4 lebo všetko stratite

  pre Mp3... Na internete som našiel návody pre HL1 a po anglicky ktoré po skompilovani

  fungovali asi takto : Aplikácia HL.EXE Neodpovedá...
  *locus
  Deli Tutoril
  22.02.2008 : 20:13:47
  Pre niektorých mapperov neznámy pojem, ale pre niektorých ve¾mi úèinná pomôcka.
  Vïaka tomuto príspevku sa vám posnažím priblíži tajomstvá jednej z najväèších zbraní spiritu.
  Spirit of Half-Life - Predstavenie
  Wizz Tutoril
  27.10.2007 : 08:52:04
  Predtým než sa pustíte do èítania, chcel by som Vás upozorni že èlánok už nemusí by 100% aktualny. Èlánok som totiž napísal ešte za svojich mladých èias - 13. júna 2004, èo je viac ako tri roky. Zverejni som sa ho rozhodol po nátlaku a výhražkach ostatných redaktorov
  Spirit of Half-Life - Predstavenie
  Wizz
  [27.10.2007 : 08:52:04] 403 Tutoril
  tan : 13387
  Priemern znmka : 2.37
  V tomto èlánku sa pokúsim priblíži èo je to Spirit, na èo slúži a èo dokáže.

  Už som poèul viac ludí, ktorý sa sažovaly na obmedzenia HL, èo sa týka entít, efektov a tak podobne. Je to pravda, pôvodný HL toho zas tak moc nedokázal, ale napriek tomu sa našlo kopec ludí ktorý dokázaly vytvori aj v takýchto obmedzených podmienkach zaujimavé veci. Napríklad len na 3-poschodvý pro-výah ste potrebovali okolo 100 entít, dos ve¾kú dávku trpezlivosti a fantázie (môže to znie blbo, ale pomenova rozumne a prehladne 100 entít dá dos zabra :D ).
  To sa zrejme nepáèilo ani èlovekovi menom Laurie Cheers a preto sa rozhodol z HL vyaži maximum a pomôc tak mapperom ku ešte lepším a zložitejším výtvorom. Podarilo sa a vznikol Spirit.

  Spirit je po nainštalovaní vlastne obyèajný mod (lepšie povedané toolkit). Môžete si ho spusti, dokonca funguje aj tlaèítko new game. Ale to slúži v podstate len na prezentovanie nieko¾kých ukážok, èo Spirit dokáže. Naozaj pekné veci. A teraz si predstavte že toto všetko môžete ma aj vo svojom mode celkom zadarmo a legálne (len sa to treba nauèi). Knižnicu spirit.dll môžete použi vo svojom mode, a pokia¾ by ste ešte chcely porobi aké také zmeny (naprílad doprogramova nové zbrane) môžete si stiahni aj source code, teda zdrojáky pre C++.

  Download nájdete na adrese http://spirit.valve-erc.com

  Teraz ku samotným "vychitávkam", ktorých je omnoho viac, ale tieto by Vás mohli najviac zauja.

  MoveWith
  Je všeobecne známe že v HL nedokážete spravi vlak s priehladným sklom a otvárajúcimi sa dverami. Preto v Half-Life vždy keï ste chcely vystúpi z vláèika ste musely poèka kým sa naloaduje mapa, v ktoréj je síce vlak ktorý sa nedokáže hýba, ale má funkèné dvere. Keby maly vtedy vývojári k dispozíci Spirit, šlo by všetko omnoho jednoduchšie. Každá enita má položku "movewith" do ktoréj staèí napísa názov entity s ktorou sa má hýba. Na použitie ve¾mi jednoduché a prehladné.  Dážï a hmla
  Pokial ste hraly hororový mod "They Hunger", mohli ste tam vydie dážï. Jeho tvorba musel by urèite tiež horor. Každý prúd kvapky predstavovala 3 entity (1x env_beam, 2x info_target). V Spirite si vystaèíte s jednou entitou na celú plochu kde má prša ! akurát urobíte kváder kde má prša, urobíte z neho entitu env_rain a je to.
  Hlma. Nieèo èo obyèajný HL nikdy nevedel (okrem simulácie hmly pod vodou) Spirit dokáže bez problémov. Až na podstatný fakt že je to OpenGL efekt a pokia¾ máte HL spustený pod software alebo direct nebudete vydie niè.  Locus
  Ve¾mi zaujimavý systém, trochu ažší sa pochopenie a použitie, ale ak sa cez to prekúšete zistíte že je to ve¾mi silný nástroj. O èo teda ide ? Spirit obsahuje novú špecialnu hodnotu "*locus". Jeho použitie je naozaj široké a pomerne zložité, ale sám ešte neviem s òou narába. Preto si radšej pozrite originálnu dokumentáciu, ale buïte si istý, že je to asi najlepšia vec v Spirite spolu s movewith.  Entity monster
  Aj tu dokazuje Spirit že obyèajný HL je dos pozadu. Èo takto spravi vojaka ktorý bude na Vašej strane a bude bojovat na Vašej strane ? Alebo Barney ktorý bude bojovat spolu s vojakmi proti Vám ? Neni problém, zasa otázka chvíloèky, namiesto zdlhaveho programovania novej entity. Pokia¾ máte viac modelov napríklad ku vedcovi, môžete v entite monster_scientist priamo nastavi ktorý sa bude používa.

  "Zrkadlo"
  Berte to naozaj s rezervou, skutoèné zrkadlo sa v HL asi naozaj spravi nedá. Spirit ale dokáže simulova lesklú podlahu a na nej odráža modely. Keï to skombinujete s klasickou metodou - skopírova miestnos a horizontálne otoèi, dosiahnete pekný efekt. Aj voda dokáže novú zaujimavú funkciu - napodobova odraz na svojej hladine.  To by bolo pár základných efektov ktoré Spririt dokáže. Len musím poveda, že nauèi sa plne využíva Spirit je o dos ažšie ako klasický HL, ale verím, že na stránke TheLambda pribudnú nejaké tutoriály, ktoré by Vám v tom mohli pomôc.

  BODOVANIE LNKU
  Boduje sa ako v kole (1- vborn, 5-zl)
         

  Priemern znmka : 2.37
  Hlasovalo : 35

  KOMENTRE KU LNKU
  Poet komentrov ku lnku : 27

  1. Deli Redaktor
  [27.10.2007-10:22] 2893
  Je to celkom pekne predstavenie co ten spirit dokaze ....

  a inak ked vie niekto robit s locusom , moze spravit take fajnove veci ............... si predstav multiplayer s pouzitim powerupov ako neviditelnost, vysoke skoky, rychlejsi beh, alebo godmode ...........

  Vešel sem do domu, který nebyl domem. Otevøel sem dveøe, které nebyli dveømi. A co sem vidìl, vidìl sem....

  2. Jackar Admin
  [27.10.2007-13:10] 2894
  Pekne predstavenie, ale vidno ze gramatika u teba vtedy pokulhavala ;)

  3. JaNeS Redaktor
  [28.10.2007-12:53] 2895
  celkom flip, uz len keby fungovali zvacsene screeny..

  4. Wizz Admin
  [28.10.2007-21:23] 2896
  dik
  uz je to fixnute

  5. JaNeS Redaktor
  [29.10.2007-13:43] 2897
  no ale ten locus absolutne nechapem z tvojho popisu co vlastne je.. mohol by mi to niekto priblizit?

  6. Deli Redaktor
  [29.10.2007-19:12] 2898
  ehm .... zisiel by sa na locus tutos ... mozno ho spravim lebo mu trochu rozumiem ... v prapodstate ide o to ze si entity dokazu "zapamatat" toho kto ich spusti a pomocou targetu *locus ho mozu ovplivnit. napriklad hrac otvori debnu a len jemu sa pridaju zbrane, prejde cez nejaky trigger_multiple a stane sa len on nesmrtelnym, nejaka prisera prejde cez urcite miesto a trafi ju elektricky vyboj .... a okrem toho ze si zapamataju toho kto ich spustil mozu si zapamatat jeho polohu alebo miesto kam sa pozeral ale to uz zachadzam do veci ktore su vzdialene obzoru normalneho cloveka a blizia sa skor k tym "mappingom-skrabnutym" .

  Vešel sem do domu, který nebyl domem. Otevøel sem dveøe, které nebyli dveømi. A co sem vidìl, vidìl sem....

  7. Wizz Admin
  [30.10.2007-11:49] 2899
  ono to ani nemal byt opis ako funguje, ale ze to tam je da sa v tom spravit celkom dost, ako vravi Deli, a este viac

  8. JaNeS Redaktor
  [30.10.2007-14:52] 2900
  fiha

  9. R5.Kenji Redaktor
  [09.11.2007-01:45] 2906
  ja si pametam ze tam bola aj ukazka k tomu ze kam sa pozeras, nie som si uz isty ale mari sa mi nieco take ze tam bol barney a ty si nejako triggeroval aby strielal na terc na ktory sa pozeras...alebo take nieco...uz neviem presne

  nope

  10. jama
  [19.11.2007-15:46] 2910
  hhuste uz aj to stahujem

  11. NICKSss Redaktor
  [07.02.2008-16:59] 2932
  SPIRIT OF HALF-LIFE !

  12. NICKSss Redaktor
  [07.02.2008-17:02] 2933
  SPIRIT IS BEST

  13. NICKSss Redaktor
  [07.02.2008-17:17] 2934
  - Tuèné
  - Kurzivá
  - Podèiarknuté

  - Èervené
  - Modré
  - S pozadím

  14. Viking Redaktor
  [07.02.2008-18:48] 2935
  Si heker

  Ak zrazu zmizli tvoji nepriatelia, znamená to, že si màtvy.

  15. NICKSss Redaktor
  [07.02.2008-19:43] 2936
  HACKING CONNECTION FAILED...
  ERROR NUMBER 445:SYSTEM WINDOWS ZISTIL ANTIVIRUS
  VIKING verzie 2.0,aktulizovaný dòa 1.1.2008.Systém Windows
  98 sa teraz prepne do BSOD...Kompletné

  16. NICKSss Redaktor
  [07.02.2008-19:44] 2937

  17. NICKSss Redaktor
  [07.02.2008-19:46] 2938


  18. JaNeS Redaktor
  [07.02.2008-21:09] 2939
  komu zase jebe v lebeni

  19. Jackar Admin
  [07.02.2008-22:49] 2940
  Vymazte niekto tieto debiliny prosimvas. Wizz ?
  NICKS > kludni sa lebo poletis...

  20. NICKSss Redaktor
  [08.02.2008-09:41] 2941
  OK.........

  21. Wizz Admin
  [08.02.2008-16:26] 2942
  sorka zmazal by som ale nemam hesla, odisiel mi disk takze poprosim nejakeho cteneho admina ci by mi mohol poslat zbierku hesiel ku ftpkam, setupom, databazam .. bo budem kontaktovat osobne

  22. Dragoo Admin
  [09.02.2008-18:44] 2943
  Chudacik disk, odniesol si so sebou do hrobu aj tajomstva tohoto webu. No Wizz, az ma zbadas na icq offline, tak mi napis (bo ja som furt invis), a mozes mi napisat aj, ked budem online :D.

  23. slukk
  [09.08.2009-12:51] 3045
  nemohl by sem nekdo napsat primej odkaz,protoze ho nemuzu najit

  24. Vocko Redaktor
  [10.08.2009-19:05] 3046
  Tu je najnovsia verzia od Lauriho: http://downloads.ammahls.com/Spirit%20Of%20Half-Life/Spirit18a1.zip

  25. slukk
  [10.08.2009-19:18] 3047
  dik

  26. Vocko Redaktor
  [12.08.2009-10:28] 3048
  nz

  27. CSGembler
  [22.05.2010-13:28] 3062
  Je spirit aj pre counter-strike?

  Pre pridvanie komentrov muste by prihlsen
  Pokia ete nieste zaregistrovan, mete tak urobi TU

  Vyhadvanie

  Rozren vyhadvanie

  AREA 42
  Hlka
  Aj moj komp uz ma alergii na slovo Acer, vzdy kdyz to nekdo napise , tak mi pohasne obraz, DVD Rom se vysune tak rychlo ze tocici se DVD leta po pokoji jak urvana cirkularka a naskoci hlaska neco o prehrati systemu...

  J.D.Skalpel @ ICQ with Jackar

  Starie hlky >> Komentre >>

  Anketa
  Bavi vas aj moding inych hernych zanrov ako FPS ?

  1.Ano, strategie [29%]

  2.Ano, RPG [22%]

  3.Ano, sportove hry [27%]

  4.Nie, ine ako FPS neriesim [23%]

  Spolu hlasovalo : 4040
  Starie ankety >>

  Najtanejie
  1.Atomová bomba ako v crossfire (30562x)
  2.HL2: První kroky (29860x)
  3.Counter-Strike entity (22055x)
  4.Half-Life: Padlé Mìsto demo - Recenze (20092x)
  5.Pozadie pomocou textúry sky (18260x)
  On-Line
  Tieto strnky si prve ta 1 lovek.
  Sponzor webu
  Spriatelen weby
  Ikona na náš web
  Preklady hier, mapy do Half-life a CS, chat a mnoho ïalšieho
  Filmový svet pod lupou
  ceskemody.cz
  HL Zone
  Vše o HL2
  Scifi-guide.net
  Mappersky portal zaoberajuci sa hramy ako CoD1, MoH:AA ci SourceSDK HL2 ale aj mnohymi dalsimi ...
  Nosferatu - novy Slovensky mod o upiroch
  Terrorist attack mod do HL
  PSP novinky, forum, download
  AirSoft Team AlfaCommandos Bratislava
  ICQ - Lamerz bar
  V zujme ochrany duevnho zdravia redaktorov tu u viac ICQ panel nenjdete :P

  Vsledky vaeho snaenia sa mete njs na lamz.thelambda.sk ...

  Vetky texty publikovan na tchto strnkach s majetkom thelambda.sk alebo ich autorov.
  (C) 2003-2006 thelambda.sk VSETKY PRAVA VYHRADENE
  www.TheLambda.SK Enter RS
  Strnka bola natan za 3.01 seknd.