Hlavn strnka    Vyhadvanie       Homepage    Registrcia   Prihlsenie
Rubriky
Tutorily
Recenzie
Rzne
Vyhadvanie
Odkazy
lenovia
Download
FRUM
IRC kanl
IRC web klient
GALRIA
Tutorily na XSI
RSS
Registrcia
Diskusn boardy
 • The lambda
 • Mapping
 • Modeling
 • Coding
 • Half-Life

 • Najnovie lnky
  Automatická textová správa
  Vocko Tutoril
  07.06.2009 : 11:02:12
  V tomto tutoriále si spravíme automatickú textovú správu, ktorá sa prehraje vždy s nejakým zvukom.
  Kompilovanie SDK aj na VC++ .Net 2003
  Vocko Tutoril
  10.05.2009 : 10:46:16
  Kto by si chcel pod¾a tutoriálov tu na lambde nieèo prida do kódu, stretne sa s problémom, neskompiluje to.
  Env_mirror alebo zrkadlenie modelov
  Vocko Tutoril
  24.04.2009 : 18:49:30
  Tutoriál na zrkadlenie tu už je, ale èo ak chceme odráža i modely? Na tom nám poslúži entita env_mirror, ktorá sa nachádza iba v Spirite 1.4 alebo novšej verzii.
  HL2 : Obloukový prùchod
  R4z0r Tutoril
  01.05.2008 : 05:48:46
  Dnes si ukážeme zpùsob, jak vytvoøit elegantní obloukový prùchod, bez nutnosti používat øezání geometrie brushem...
  Pridanie zoomu do mp5
  NICKSss Tutoril
  03.03.2008 : 18:55:16

  No,dnes si povieme ako prida zoom na mp5-ku namiesto granátu.
  Pridanie mp3 do spiritu
  NICKSss Tutoril
  02.03.2008 : 20:55:09

  Návod na pridanie mp3 do Half-Life 1 alebo Spirt 1.2,otestované na verzii 1.2.

  Asi už mate zbrane add-ons vo Spirite 1.2 a nechcete prejst na ver.1.4 lebo všetko stratite

  pre Mp3... Na internete som našiel návody pre HL1 a po anglicky ktoré po skompilovani

  fungovali asi takto : Aplikácia HL.EXE Neodpovedá...
  *locus
  Deli Tutoril
  22.02.2008 : 20:13:47
  Pre niektorých mapperov neznámy pojem, ale pre niektorých ve¾mi úèinná pomôcka.
  Vïaka tomuto príspevku sa vám posnažím priblíži tajomstvá jednej z najväèších zbraní spiritu.
  Spirit of Half-Life - Predstavenie
  Wizz Tutoril
  27.10.2007 : 08:52:04
  Predtým než sa pustíte do èítania, chcel by som Vás upozorni že èlánok už nemusí by 100% aktualny. Èlánok som totiž napísal ešte za svojich mladých èias - 13. júna 2004, èo je viac ako tri roky. Zverejni som sa ho rozhodol po nátlaku a výhražkach ostatných redaktorov
  Poplašné svetlo
  Dragoo
  [17.06.2004 : 21:30:48] 119 Tutoril
  tan : 3116
  Priemern znmka : 1.6

  Ako to bude vyzera

  Poplašné svetlo bude vlastne skrinka so žiarovkov, ktorá bude vyžarova svetlo rotujúce okolo nej o 360 stupòov a vydáva poplašný zvuk. Svetlo sa spustí, keï hráè stlaèí tlaèítko. To by malo spusti multi_manager, ktorý spustí všetky potrebné entity.

  Z èoho to pozostáva

  Tak ako je vidie na obrázku, bude nejaká základová platòa z func_wall, na nej bude svetlo z func_wall. Ïalej tu budú rotujúce priestorové lúèe z func_rotating, bodové svetlo light, entita na prehrávanie zvuku ambient_generic a dvojrozmerná žiara env_glow. To však nie je všetko. Priestorové rotujúce lúèe, žiarovka a glow budú musie by zapnuté pomocou env_render. A taktiež tu bude jedno tlaèítko a multi_manager.

  Ako to bude fungova

  Keï sa stlaèí tlaèítko, spustí sa multi_manager. Ten okamžite pospúšta všetky ostatné entity. A zaène sa toèi svetlo a znie poplašný zvuk. TakŽe to vôbec nie je ažké.

  A krok za krokom ...

  Keï už vieme, ako to má vyzera, ako to funguje a aké entity na to budeme potrebova, tak by sme hádam aj mohli zaèa. Ako prvé si musíme vytvori základovú dosku a nieèo ako žiarovku (staèí kváder), keï to bude, treba vytvori svetelné lúèe, ktoré sa budú toèi okolo žiarovky. Dobré bude použi textúru C0A0YELLOW. Do stredu lúèov nezabudnite umiestni origin. Potom ako budú hotové tieto veci a samozrejme poskladané tak, ako majú by, bude dobré vytvori ešte light, env_glow a ambient_generic. Light a env_glow umiestnite do stredu žiarovky a ambient_generic kúsok dopredu pred poplašné svetlo. Ïalej niekde k tomu všetkému dajte tri entity env_render a jeden multi_manager. Tak, teraz si to pomenujme, jedno po druhom:
  Základná doska sa nebude vola nijak. Žiarovka sa bude vola alarm_ziarovka. Lúèe svetla budú alarm_luce. Light svetlo bude alarm_svetlo. Env_glow bude alarm_ziara. Ïalej ambient_generic bude alarm_zvuk. Multi_manager sa bude vola proste alarm a jednotlivé env_render entity sa budú vola alarm_ziara_rnd, alarm_luce_rnd a alarm_ziarovka_rnd.

  Tak to by sme mali. Teraz treba spravi jedno tlaèítko a nastavi ho takto:
  target: alarm speed: 20 lip: 1 health (shootable if > 0): 0 delay before reset (-1 stay): -1

  Teraz by sme mali ma všetko pripravené tak, že môŽeme zaèa nastavova hodnoty jednotlivých entit. Zaèneme so žiarovkov.
  render mode: additive fx amount: 90

  Ako ïalšie nastavíme lúèe svetla.
  render mode: additive fx amount: 0 rotation speed: 150 V záložkách zaškrtnite Not Solid a Axis príslušnej osi, okolo ktorej bude rotova.

  Ïalšie na rade je svetlo.
  brightness: 255 255 128 120 Zaškrtnú Initially dark.

  Teraz nastavme zvuk.
  WAV name: ambience/bigwarning.wav start volume: 100 Zaškrtnite Small Radius a Start Silent

  Už neostáva vela práce, ale aj tak treba nastavi ešte glow.
  render mode: glow fx amount: 0 fx color: 255 255 128 sprite name: sprites/glow03.spr (môŽe by aj iný) scale: 1.25

  To by sme mali všetko to, èo bude vidie a poèu. Ale ešte je treba nastavi render entity. Tie budú slúži na to, aby sa zmenili vlastnosti fx amount našich svetlo imintjúcich entít. Takže zaèneme s entitou s menom alarm_ziarovka_rnd.
  target: alarm_ziarovka render mode: additive fx amount: 255

  Teraz env_render s názvom alarm_luce_rnd.
  target: alarm_luce render mode: additive fx amount: 255

  A posledný s názvom alarm_ziara_rnd.
  target: alarm_ziara render mode: glow fx amount: 255 Zaškrtnú No Rendercolor.

  Posledné èo ostáva je multi_manager.
  alarm_luce: 0 alarm_luce_rnd: 0 alarm_ziara_rnd: 0 alarm_ziarovka_rnd: 0 alarm_zvuk: 0 alarm_svetlo: 0

  Tak a to je všetko, èo treba nastavi. Teraz by to malo fungova. Ak ste nieèo nepochopili, stiahnite si príkladovú mapu a tam si môžete všetko pozrie.

  SBORY KU LNKU :

  BODOVANIE LNKU
  Boduje sa ako v kole (1- vborn, 5-zl)
         

  Priemern znmka : 1.6
  Hlasovalo : 5

  KOMENTRE KU LNKU
  Poet komentrov ku lnku : 5

  1. Wizz Admin
  [20.06.2004-19:12] 263
  pekne, len to pismo je dost velke

  2. Dragoo Admin
  [20.06.2004-19:17] 264
  ??? Mislis nazvy kapitol???

  3. Jackar Admin
  [20.06.2004-22:48] 266
  podla mna je to dobre... sak nech vidno co je novy nadpis nie

  4. lubos382
  [07.07.2004-21:57] 305

  5. Skull
  [07.07.2004-22:55] 306

  Pre pridvanie komentrov muste by prihlsen
  Pokia ete nieste zaregistrovan, mete tak urobi TU

  Vyhadvanie

  Rozren vyhadvanie

  AREA 42
  Hlka
  Aj moj komp uz ma alergii na slovo Acer, vzdy kdyz to nekdo napise , tak mi pohasne obraz, DVD Rom se vysune tak rychlo ze tocici se DVD leta po pokoji jak urvana cirkularka a naskoci hlaska neco o prehrati systemu...

  J.D.Skalpel @ ICQ with Jackar

  Starie hlky >> Komentre >>

  Anketa
  Bavi vas aj moding inych hernych zanrov ako FPS ?

  1.Ano, strategie [29%]

  2.Ano, RPG [22%]

  3.Ano, sportove hry [27%]

  4.Nie, ine ako FPS neriesim [23%]

  Spolu hlasovalo : 4040
  Starie ankety >>

  Najtanejie
  1.Atomová bomba ako v crossfire (30169x)
  2.HL2: První kroky (29377x)
  3.Counter-Strike entity (21565x)
  4.Half-Life: Padlé Mìsto demo - Recenze (19622x)
  5.Pozadie pomocou textúry sky (17874x)
  On-Line
  Tieto strnky si prve ta 1 lovek.
  Sponzor webu
  Spriatelen weby
  Ikona na náš web
  Preklady hier, mapy do Half-life a CS, chat a mnoho ïalšieho
  Filmový svet pod lupou
  ceskemody.cz
  HL Zone
  Vše o HL2
  Scifi-guide.net
  Mappersky portal zaoberajuci sa hramy ako CoD1, MoH:AA ci SourceSDK HL2 ale aj mnohymi dalsimi ...
  Nosferatu - novy Slovensky mod o upiroch
  Terrorist attack mod do HL
  PSP novinky, forum, download
  AirSoft Team AlfaCommandos Bratislava
  ICQ - Lamerz bar
  V zujme ochrany duevnho zdravia redaktorov tu u viac ICQ panel nenjdete :P

  Vsledky vaeho snaenia sa mete njs na lamz.thelambda.sk ...

  Vetky texty publikovan na tchto strnkach s majetkom thelambda.sk alebo ich autorov.
  (C) 2003-2006 thelambda.sk VSETKY PRAVA VYHRADENE
  www.TheLambda.SK Enter RS
  Strnka bola natan za 0.75 seknd.