HlavnŠ strŠnka    VyhĺadŠvanie       Homepage    RegistrŠcia   PrihlŠsenie
Rubriky
TutoriŠly
Recenzie
RŰzne
VyhĺadŠvanie
Odkazy
»lenovia
Download
F”RUM
IRC kanŠl
IRC web klient
GAL…RIA
TutoriŠly na XSI
RSS
RegistrŠcia
Diskusnť boardy
 • The lambda
 • Mapping
 • Modeling
 • Coding
 • Half-Life

 • Najnovöie ŤlŠnky
  Automatick√° textov√° spr√°va
  Vocko TutoriŠl
  07.06.2009 : 11:02:12
  V tomto tutori√°le si sprav√≠me automatick√ļ textov√ļ spr√°vu, ktor√° sa prehraje vŇĺdy s nejak√Ĺm zvukom.
  Kompilovanie SDK aj na VC++ .Net 2003
  Vocko TutoriŠl
  10.05.2009 : 10:46:16
  Kto by si chcel pod¬ĺa tutori√°lov tu na lambde nie√®o prida¬Ě do k√≥du, stretne sa s probl√©mom, neskompiluje to.
  Env_mirror alebo zrkadlenie modelov
  Vocko TutoriŠl
  24.04.2009 : 18:49:30
  Tutori√°l na zrkadlenie tu uŇĺ je, ale √®o ak chceme odr√°Ňĺa¬Ě i modely? Na tom n√°m posl√ļŇĺi entita env_mirror, ktor√° sa nach√°dza iba v Spirite 1.4 alebo novŇ°ej verzii.
  HL2 : Obloukov√Ĺ pr√Ļchod
  R4z0r TutoriŠl
  01.05.2008 : 05:48:46
  Dnes si uk√°Ňĺeme zp√Ļsob, jak vytvo√łit elegantn√≠ obloukov√Ĺ pr√Ļchod, bez nutnosti pouŇĺ√≠vat √łez√°n√≠ geometrie brushem...
  Pridanie zoomu do mp5
  NICKSss TutoriŠl
  03.03.2008 : 18:55:16

  No,dnes si povieme ako prida¬Ě zoom na mp5-ku namiesto gran√°tu.
  Pridanie mp3 do spiritu
  NICKSss TutoriŠl
  02.03.2008 : 20:55:09

  Návod na pridanie mp3 do Half-Life 1 alebo Spirt 1.2,otestované na verzii 1.2.

  Asi uŇĺ mate zbrane add-ons vo Spirite 1.2 a nechcete prejst na ver.1.4 lebo vŇ°etko stratite

  pre Mp3... Na internete som naŇ°iel n√°vody pre HL1 a po anglicky ktor√© po skompilovani

  fungovali asi takto : Aplik√°cia HL.EXE Neodpoved√°...
  *locus
  Deli TutoriŠl
  22.02.2008 : 20:13:47
  Pre niektor√Ĺch mapperov nezn√°my pojem, ale pre niektor√Ĺch ve¬ĺmi √ļ√®inn√° pom√īcka.
  V√Įaka tomuto pr√≠spevku sa v√°m posnaŇĺ√≠m pribl√≠Ňĺi¬Ě tajomstv√° jednej z najv√§√®Ň°√≠ch zbran√≠ spiritu.
  Spirit of Half-Life - Predstavenie
  Wizz TutoriŠl
  27.10.2007 : 08:52:04
  Predt√Ĺm neŇĺ sa pust√≠te do √®√≠tania, chcel by som V√°s upozorni¬Ě Ňĺe √®l√°nok uŇĺ nemus√≠ by¬Ě 100% aktualny. √ąl√°nok som totiŇĺ nap√≠sal eŇ°te za svojich mlad√Ĺch √®ias - 13. j√ļna 2004, √®o je viac ako tri roky. Zverejni¬Ě som sa ho rozhodol po n√°tlaku a v√ĹhraŇĺkach ostatn√Ĺch redaktorov
  Burst mode
  Majacik
  [18.06.2004 : 22:26:35] 121 TutoriŠl
  »ŪtanŪ : 2789
  PriemernŠ znŠmka : 1
  Burst mode

  Teraz si povieme ako spravi¬Ě prep√≠na√® m√≥du stre¬ĺby burst/full na tretie tla√®idlo. Otvor√≠me si hl.dsp a budeme editova¬Ě ak47. V ak47 m√°me na primary stre¬ĺbu na secondary m√°me laser. Teraz si dorob√≠me tretie tla√®idlo.

  N√°jdeme:

  void SecondaryAttack( void );


  a pod neho vloŇĺ√≠me:

  void ModStrelby ( void ); //definuje novu funkciu typu void u n√°s m√≥d stre¬ĺby  √Įalej n√°jdeme:

  int m_iShell;


  a pod meno vloŇĺ√≠me:

  int m_fMS;  teraz pred zaèiatok:

  void CAK47::Reload( void )
  {  vloŇĺ√≠me:

  void CAK47::ModStrelby ( void )
  {
  if (m_fMS == 0)
  {
  m_fMS = 1;//burst
  }
  else if (m_fMS == 1)
  {
  m_fMS = 0;//semi
  }

  }  teraz n√°jdeme:

  void CAK47::WeaponIdle( void )
  {
  UpdateSpot( );/*prip k laseru a jeho cinnosti*/

  ResetEmptySound( );  Pod ktor√© vloŇĺ√≠me: -√®o n√°m zis¬Ěuje √®o bolo stla√®en√© tla√®idlo pre m√≥d stre¬ĺby

  extern str;

  if(str==0){
  ModStrelby();
  str=1;
  }  Teraz budeme editova¬Ě primary attack
  Namiesto:

  m_iClip--;


  D√°me:

  if(m_fMS==0){
  m_iClip--;
  }
  else if(m_fMS==1){
  m_iClip--;
  m_iClip--;
  m_iClip--;
  }  taktieŇĺ za:


  if ( g_pGameRules->IsDeathmatch() )
  {
  // optimized multiplayer. Widened to make it easier to hit a moving player
  m_pPlayer->FireBullets( 1, vecSrc, vecAiming, VECTOR_CONE_2DEGREES, 8192, BULLET_PLAYER_MP5, 0.5, 4 );
  }

  else
  {
  m_pPlayer->FireBullets( 1, vecSrc, vecAiming, VECTOR_CONE_2DEGREES, 8192, BULLET_PLAYER_MP5, 0.5, 4 );
  }


  d√°me:

  if(m_fMS==0){
  if ( g_pGameRules->IsDeathmatch() )
  {
  // optimized multiplayer. Widened to make it easier to hit a moving player
  m_pPlayer->FireBullets( 1, vecSrc, vecAiming, VECTOR_CONE_1DEGREES, 8192, BULLET_PLAYER_9MM, 2 );
  }
  else
  {
  // single player spread
  m_pPlayer->FireBullets( 1, vecSrc, vecAiming, VECTOR_CONE_1DEGREES, 8192, BULLET_PLAYER_9MM, 2 );
  }
  }
  else if(m_fMS==1){
  if ( g_pGameRules->IsDeathmatch() )
  {
  // optimized multiplayer. Widened to make it easier to hit a moving player
  m_pPlayer->FireBullets( 1, vecSrc, vecAiming, VECTOR_CONE_1DEGREES, 8192, BULLET_PLAYER_9MM, 2 );
  m_pPlayer->FireBullets( 1, vecSrc, vecAiming, VECTOR_CONE_1DEGREES, 8192, BULLET_PLAYER_9MM, 2 );
  m_pPlayer->FireBullets( 1, vecSrc, vecAiming, VECTOR_CONE_1DEGREES, 8192, BULLET_PLAYER_9MM, 2 );
  }
  else
  {
  // single player spread
  m_pPlayer->FireBullets( 1, vecSrc, vecAiming, VECTOR_CONE_1DEGREES, 8192, BULLET_PLAYER_9MM, 2 );
  m_pPlayer->FireBullets( 1, vecSrc, vecAiming, VECTOR_CONE_1DEGREES, 8192, BULLET_PLAYER_9MM, 2 );
  m_pPlayer->FireBullets( 1, vecSrc, vecAiming, VECTOR_CONE_1DEGREES, 8192, BULLET_PLAYER_9MM, 2 );
  }
  }  Na koniec primary attack eŇ°te d√°me:- √®o sa postar√° o to aby n√°m nabilo zbra√≤

  if(m_fMS==0){
  if(m_iClip<1){
  Reload();
  }
  }
  else if(m_fMS==1){
  if(m_iClip<3){
  Reload();
  }
  }


  N√°jdeme:

  m_flNextPrimaryAttack = m_flNextPrimaryAttack + 0.06;
  if (m_flNextPrimaryAttack < gpGlobals->time)
  m_flNextPrimaryAttack = gpGlobals->time + 0.06;  a nahradíme ho:

  if(m_fMS==0){
  m_flNextPrimaryAttack = m_flNextPrimaryAttack + 0.07;
  if (m_flNextPrimaryAttack < gpGlobals->time)
  m_flNextPrimaryAttack = gpGlobals->time + 0.07;
  }
  else if(m_fMS==1){
  m_flNextPrimaryAttack = gpGlobals->time + 0.4;
  }  Tak√Ĺmito sp√īsobmi si m√īŇĺete editova¬Ě teda meni¬Ě zvuk stre¬ĺby, kopanie zbrane atd.
  Teraz si vytvoríme tlaèidlo pre zmenu módu.

  Teraz budeme editova¬Ě player.cpp a n√°jdeme:

  extern DLL_GLOBAL ULONG g_ulModelIndexPlayer;
  extern DLL_GLOBAL BOOL g_fGameOver;
  extern DLL_GLOBAL BOOL g_fDrawLines;


  pred ktor√© vloŇĺ√≠me:

  int str=1;  teraz n√°jdeme:

  case 100:
  // temporary flashlight for level designers
  if ( FlashlightIsOn() )
  {
  FlashlightTurnOff();
  }
  else
  {
  FlashlightTurnOn();
  }
  break;


  pod ktoré dáme:

  case 112:
  // men√≠ m√≥d stre¬ĺby
  if ( str==1 )
  {
  str=0;
  }
  break;  Teraz treba eŇ°te editova¬Ě:

  //Half-Life/Mojmod/config.cfg  a n√°jdeme:

  bind "f" "impulse 100"


  pod ktor√Ĺ d√°me:

  bind "z" "impulse 112"  ak chceme pouŇĺ√≠va¬Ě t√ļto funkciu tak si eŇ°te budeme editova¬Ě:

  //Half-Life/MojMod/gfx/Shell/ kb_act.lst


  //Half-Life/MojMod/gfx/Shell/ kb_def.lst  kde si niekde do kb_act.lst vloŇĺ√≠me: -budeme vidie¬Ě v nastaveniach kl√°vesnice

  "impulse 112" "M√≥d stre¬ĺby"


  a do druh√©ho: -nastav√≠ m√≥d stre¬ĺby po default kl√°vesnice na ‚Äěz‚Äú

  "z" "impulse 112"

  BODOVANIE »LŃNKU
  Boduje sa ako v ökole (1- vżbornż, 5-zlż)
         

  PriemernŠ znŠmka : 1
  Hlasovalo : 3

  KOMENTŃRE KU »LŃNKU
  PoŤet komentŠrov ku ŤlŠnku : 8

  1. Majacik Redaktor
  [18.06.2004-22:30] 260
  daval som to sem ospaty tak si prosim dajte pozor na sfarbenia ak by sa vyskytla nejaka chyba tak mi pls napiste

  2. Majacik Redaktor
  [18.06.2004-22:31] 261
  daval som to sem ospaty tak si prosim dajte pozor na sfarbenia ak by sa vyskytla nejaka chyba tak mi pls napiste

  3. Jackar Admin
  [19.06.2004-16:16] 262
  Fasa. A je to multiplayer compatible ? Teda ci to bude prepinat aj ostatnym ?

  4. Antr@x
  [22.06.2004-14:16] 269
  Nech sa akokolvek snazim, nedokazem pochopit co je to ten HL SDK.
  Ja som myslel, ze je to hl.dll ale v programe dev c++ mi to neslo otvorit.

  5. Majacik Redaktor
  [23.06.2004-08:30] 271
  k*r*a xty krat su to source code urcene pre microsoft visual studio c++ 6.0 a v nom sa otvaraju subory s priponou .dsp - coz je projekt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  a re heh jackar -> samozrejme sak inak by som to nerobil
  :D

  6. Antr@x
  [28.06.2004-11:39] 287
  A gde sa to da zohnat?

  7. ^NK&MH^Jurom@ster ABCD
  [28.06.2004-13:23] 288
  Boze sak to stiahnes hocikde - teoreticky je to HL.DLL
  ake je DEKOMPILOVANY resp. NEZKOMPILOVANY,
  lebo len v takom stave sa da editovat... uz chapes ?

  ZDROJAK rulezz !

  8. Majacik Redaktor
  [28.06.2004-20:49] 290
  da sa aj zakupit za niekolko 10 tisic

  Pre pridŠvanie komentŠrov musŪte byĚ prihlŠsenż
  Pokiaĺ eöte nieste zaregistrovanż, mŰěete tak urobiĚ TU

  VyhĺadŠvanie

  RozöŪrenť vyhĺadŠvanie

  AREA 42
  HlŠöka
  Aj moj komp uz ma alergii na slovo Acer, vzdy kdyz to nekdo napise , tak mi pohasne obraz, DVD Rom se vysune tak rychlo ze tocici se DVD leta po pokoji jak urvana cirkularka a naskoci hlaska neco o prehrati systemu...

  J.D.Skalpel @ ICQ with Jackar

  Staröie hlŠöky >> KomentŠre >>

  Anketa
  Bavi vas aj moding inych hernych zanrov ako FPS ?

  1.Ano, strategie [29%]

  2.Ano, RPG [22%]

  3.Ano, sportove hry [27%]

  4.Nie, ine ako FPS neriesim [23%]

  Spolu hlasovalo : 4040
  Staröie ankety >>

  NajŤŪtanejöie
  1.Atomov√° bomba ako v crossfire (30169x)
  2.HL2: První kroky (29377x)
  3.Counter-Strike entity (21565x)
  4.Half-Life: Padlé Mìsto demo - Recenze (19622x)
  5.Pozadie pomocou text√ļry sky (17874x)
  On-Line
  Tieto strŠnky si prŠve ŤŪta 1 Ťlovek.
  Sponzor webu
  Spriatelenť weby
  Ikona na n√°Ň° web
  Preklady hier, mapy do Half-life a CS, chat a mnoho √ĮalŇ°ieho
  Filmov√Ĺ svet pod lupou
  ceskemody.cz
  HL Zone
  VŇ°e o HL2
  Scifi-guide.net
  Mappersky portal zaoberajuci sa hramy ako CoD1, MoH:AA ci SourceSDK HL2 ale aj mnohymi dalsimi ...
  Nosferatu - novy Slovensky mod o upiroch
  Terrorist attack mod do HL
  PSP novinky, forum, download
  AirSoft Team AlfaCommandos Bratislava
  ICQ - Lamerz bar
  V zŠujme ochrany duöevnťho zdravia redaktorov tu uě viac ICQ panel nenŠjdete :P

  Vżsledky vaöeho snaěenia sa mŰěete nŠjsĚ na lamz.thelambda.sk ...

  Vöetky texty publikovanť na tżchto strŠnkach sķ majetkom thelambda.sk alebo ich autorov.
  (C) 2003-2006 thelambda.sk VSETKY PRAVA VYHRADENE
  www.TheLambda.SK Enter RS
  StrŠnka bola naŤŪtanŠ za 0.89 sekķnd.