Hlavn strnka    Vyhadvanie       Homepage    Registrcia   Prihlsenie
Rubriky
Tutorily
Recenzie
Rzne
Vyhadvanie
Odkazy
lenovia
Download
FRUM
IRC kanl
IRC web klient
GALRIA
Tutorily na XSI
RSS
Registrcia
Diskusn boardy
 • The lambda
 • Mapping
 • Modeling
 • Coding
 • Half-Life

 • Najnovie lnky
  Automatická textová správa
  Vocko Tutoril
  07.06.2009 : 11:02:12
  V tomto tutoriále si spravíme automatickú textovú správu, ktorá sa prehraje vždy s nejakým zvukom.
  Kompilovanie SDK aj na VC++ .Net 2003
  Vocko Tutoril
  10.05.2009 : 10:46:16
  Kto by si chcel pod¾a tutoriálov tu na lambde nieèo prida do kódu, stretne sa s problémom, neskompiluje to.
  Env_mirror alebo zrkadlenie modelov
  Vocko Tutoril
  24.04.2009 : 18:49:30
  Tutoriál na zrkadlenie tu už je, ale èo ak chceme odráža i modely? Na tom nám poslúži entita env_mirror, ktorá sa nachádza iba v Spirite 1.4 alebo novšej verzii.
  HL2 : Obloukový prùchod
  R4z0r Tutoril
  01.05.2008 : 05:48:46
  Dnes si ukážeme zpùsob, jak vytvoøit elegantní obloukový prùchod, bez nutnosti používat øezání geometrie brushem...
  Pridanie zoomu do mp5
  NICKSss Tutoril
  03.03.2008 : 18:55:16

  No,dnes si povieme ako prida zoom na mp5-ku namiesto granátu.
  Pridanie mp3 do spiritu
  NICKSss Tutoril
  02.03.2008 : 20:55:09

  Návod na pridanie mp3 do Half-Life 1 alebo Spirt 1.2,otestované na verzii 1.2.

  Asi už mate zbrane add-ons vo Spirite 1.2 a nechcete prejst na ver.1.4 lebo všetko stratite

  pre Mp3... Na internete som našiel návody pre HL1 a po anglicky ktoré po skompilovani

  fungovali asi takto : Aplikácia HL.EXE Neodpovedá...
  *locus
  Deli Tutoril
  22.02.2008 : 20:13:47
  Pre niektorých mapperov neznámy pojem, ale pre niektorých ve¾mi úèinná pomôcka.
  Vïaka tomuto príspevku sa vám posnažím priblíži tajomstvá jednej z najväèších zbraní spiritu.
  Spirit of Half-Life - Predstavenie
  Wizz Tutoril
  27.10.2007 : 08:52:04
  Predtým než sa pustíte do èítania, chcel by som Vás upozorni že èlánok už nemusí by 100% aktualny. Èlánok som totiž napísal ešte za svojich mladých èias - 13. júna 2004, èo je viac ako tri roky. Zverejni som sa ho rozhodol po nátlaku a výhražkach ostatných redaktorov
  HL1 : Toèité schody.
  Deli
  [19.06.2007 : 21:38:08] 374 Tutoril
  tan : 4144
  Priemern znmka : 3.54
  Tento doplnok do mapy vám urèite pozdvihne estetickos vašej mapy .
  Na tvorbu týchto schodov sa dá využi mnoho spôsobov, ale tento je najelegantnejší (fú zložité slovo :D). Použijeme pri òom arch tool (resp. objekt arch).
  1. Na pravom paneli si zvolte kategóriu „Primitives“ a objekt „arch“ .
  2. V boènom poh¾ade (side) spravte brush s výškou 16 (štandartná ve¾kos schodov).
  3. V poh¾ade zhora ho zväèšite na ve¾kos ktorú by mali ma celé schody (nie len jeden). napr. chcem ma schod so šírkou 64 a chcem ich ma do kruhu a aby priestor v strede schodiska mal ve¾kos kruhu s polomerom 64, tak spravím brush s ve¾kosou 256*256.
  4. Dajte „Create object“ (popr. len stlaèím Enter ) Otvorí sa asi takáto tabu¾ka“

  5. Zaènite prepisova údaje:
  - do „wall width“ napíšem šírku schodu (v mojom prípade 64)
  - do „number of sides“ napíšem poèet schodov (v mojom príp. 16)
  - do „arc“ dám uhol celých schodov (kruh má 360, polkruh 180, apod.) pri stlaèení „circle“ sa vám kruh uzavrie (arc-360)
  - „start angle“ je zaèiatoèný uhol schodov, teda v ko¾kých stupòoch sa má zaèa schodisko.
  - „add height“ je už spmínaná výška jedného schodu teda 16 (ináè tu sa udáva rozdiel výšky medzi jednotlivými èasami archu...)
  - stlaèením tlaèítka „preview“ sa vám na obrázku ukáže ako to bude vyzera
  7. Stlaèíte „Ok“ a schodisko je hotové . Už ho staèí len otextúrova .  Aby bol tvar schodov krajší zdola treba každý schod zvl᚝ zmorphova ( pozn.len tí ktorý vedia ako na to (viz tutoriál HL1 : krajinka )... nezabudnite ho predtým prerezat na trojuholníky inak vám to engine HL nezožerie :D ostatný si to budú musie skopírova z príkladovej mapy)


  8. Tadaaaaaa, a schody najvyššej kvality sú na svete.  Poznámka : týmto štýlom po menšej úprave dá spravi aj zábradlie, steny ba dokonca aj kopula viz príkladová mapa.
  PS: na príkladovej mape sa ešte pracuje ...


  BODOVANIE LNKU
  Boduje sa ako v kole (1- vborn, 5-zl)
         

  Priemern znmka : 3.54
  Hlasovalo : 48

  KOMENTRE KU LNKU
  Poet komentrov ku lnku : 5

  1. Choosen
  [20.06.2007-13:39] 2600
  Tak se mi zdá , že už tady tutoriál na toèité schody je ...
  ne , nezdá . http://www.thelambda.sk/clanok.php?clanok=70>www.thelambda.sk/clanok.php?clanok=70>http://www.thelambda.sk/clanok.php?clanok=70

  2. Deli Redaktor
  [20.06.2007-15:04] 2601
  je ale ja som to zistil neskoro ... nic to, opakovanie matka mudrosti :D

  Vešel sem do domu, který nebyl domem. Otevøel sem dveøe, které nebyli dveømi. A co sem vidìl, vidìl sem....

  3. Dragoo Admin
  [23.06.2007-10:58] 2602
  Inu a kam sa podela prikladova mapa ktoru spominas v clanku?

  4. Deli Redaktor
  [24.06.2007-18:03] 2603
  hovoril som (pisal som) ze sa na nej este pracuje .. nejako sa mi ju nechce dokoncit ... :D

  Vešel sem do domu, který nebyl domem. Otevøel sem dveøe, které nebyli dveømi. A co sem vidìl, vidìl sem....

  5. R4z0r Redaktor
  [25.06.2007-02:30] 2604
  :'( ...

  Pre pridvanie komentrov muste by prihlsen
  Pokia ete nieste zaregistrovan, mete tak urobi TU

  Vyhadvanie

  Rozren vyhadvanie

  AREA 42
  Hlka
  Aj moj komp uz ma alergii na slovo Acer, vzdy kdyz to nekdo napise , tak mi pohasne obraz, DVD Rom se vysune tak rychlo ze tocici se DVD leta po pokoji jak urvana cirkularka a naskoci hlaska neco o prehrati systemu...

  J.D.Skalpel @ ICQ with Jackar

  Starie hlky >> Komentre >>

  Anketa
  Bavi vas aj moding inych hernych zanrov ako FPS ?

  1.Ano, strategie [29%]

  2.Ano, RPG [22%]

  3.Ano, sportove hry [27%]

  4.Nie, ine ako FPS neriesim [23%]

  Spolu hlasovalo : 4040
  Starie ankety >>

  Najtanejie
  1.Atomová bomba ako v crossfire (30169x)
  2.HL2: První kroky (29377x)
  3.Counter-Strike entity (21565x)
  4.Half-Life: Padlé Mìsto demo - Recenze (19622x)
  5.Pozadie pomocou textúry sky (17874x)
  On-Line
  Tieto strnky si prve ta 1 lovek.
  Sponzor webu
  Spriatelen weby
  Ikona na náš web
  Preklady hier, mapy do Half-life a CS, chat a mnoho ïalšieho
  Filmový svet pod lupou
  ceskemody.cz
  HL Zone
  Vše o HL2
  Scifi-guide.net
  Mappersky portal zaoberajuci sa hramy ako CoD1, MoH:AA ci SourceSDK HL2 ale aj mnohymi dalsimi ...
  Nosferatu - novy Slovensky mod o upiroch
  Terrorist attack mod do HL
  PSP novinky, forum, download
  AirSoft Team AlfaCommandos Bratislava
  ICQ - Lamerz bar
  V zujme ochrany duevnho zdravia redaktorov tu u viac ICQ panel nenjdete :P

  Vsledky vaeho snaenia sa mete njs na lamz.thelambda.sk ...

  Vetky texty publikovan na tchto strnkach s majetkom thelambda.sk alebo ich autorov.
  (C) 2003-2006 thelambda.sk VSETKY PRAVA VYHRADENE
  www.TheLambda.SK Enter RS
  Strnka bola natan za 0.7 seknd.